Marika’s Bookshelf – Part II

Haitian Kreyòl Resources for teachers, parents, and parents

The books written or materials innovated for my bilingual Haitian Kreyòl classroom.

Please use and prepare your own copies with corrected versions if you disagree with a vocabulary word – use it as a teachable moment to ask the students to edit.  Click on the highlighted word to get the PDF text.

You can write to me at:  Renesansavo@gmail.com

#1        Alfabe Kreyol, Chif Kreyol, Siy Kreyol

#2        Aktivite Lekti, ekri, desen

#3        DLO

#4        Fet Manman yo

#5        FIGI

#6        JAK Lekol

#7        KABRIT (plan leson enfomasyon)

#8        Kay

#9        KREYOL – Leson 1 rive 33

#10      KREYOL-Aprann li

#11      LIV LEKTI – tradwi

#12      Promnad

#13      Sa ou di li ye

#14      Senk Sans Mwen

#15      Ti Plant-chante

#16      Van ak soley

#17      Vwayel-chante

#18      Humbert Emmanuel chante kontribye

#19       Liv previzib

#20       Pliyab – Sa li ye?

#21       Apwoch tematik-mwen menm M ap dekouvri tèt Mwen

#22      Apwoch tematik– Model

#23      Ede Timoun

#24      Volontarya

#25      Restavek – mwen frèt (mim)

#26     Labib-Bon Samariten (pyès)

#27     Doktrin sosyal legliz la

#28      Papa Nou 1-Meditasyon / 2- enfomasyon sou   / video

#29       Lapriye pou kase pen an – Pote lakominyon pou Malad

#30      Sekans lamès, Esplikasyon Sou lames – video