Marika’s Bookshelf

Haitian Kreyòl Resources for teachers, parents, and parents

The books written for my bilingual Haitian Kreyòl 1 & 2 grade classroom:  Introduction to Marika’s Bookshelf.  Some of the books (*) were published for the school’s bilingual classrooms in a limited number with an ISS LEP grant in 1996/1997.  The Kabrit series in Kreyòl can be found at Educavision.
Click the read aloud under the title you want to hear the book being read or for the book itself, click the second link on the word book to get the digital copy.
Click the right corners (top or bottom) to turn page to the left; click the left corners (top or bottom) to turn to the right. The digital books were set up and produced by Leon Romain.  **Please read note below about Kreyòl Alphabet.**
[Liv nimerik: Klike sou Kwen liv la (anwo oubyen anba) pou fè paj yo vire. Kwen a goch yo ap vire paj yo a dwat epi kwen a dwat yo ap vire paj yo a goch.]

#1        Kabrit Mawon, Kabrit Mawon-Kisa ou Wè?   1993*
Read Aloud #1       –  Book #1

#2        Kabrit Nwa, Kabrit Nwa-Kisa ou Tande?   1993*
Read Aloud #2       –  Book #2

#3        Kabrit Peyi, Kabrit Peyi-Kijan ou Deplase?   1993*
Read Aloud #3       –  Book #3  
          (read by bilingual teacher-Ms Rosie- for May 18)

#4        Piskèt   1992*
Read Aloud #4       –  Book #4

#5        Semenn Mimi   1993*
Read Aloud #5       –  Book #5

#6        Senk Sans Mwen Yo   1990*
Read Aloud #6       –  Book #6

#7        Kote Lakansyèl la?   1993*
Read Aloud #7       –  Book #7

#8        Li Pòtre Degout Lèt   1993*
Read Aloud #8       –  Book #8

#9        Lago Kache   1990
Read Aloud #9       –  Book #9

#10      Yon ti Poul Jòn   1990
Read Aloud #10     –  Book #10

#11      Kiyès ki Pral Manman m?   1996*
Read Aloud #11     –  Book #11

#12      Fanmi BabakMoustach   1996
Read Aloud # 12     –  Book #12

#13      Madan Melanje, Manke-Deranje   1996
Read Aloud #13      –  Book #13

#14      Latè ki Gen Anpil Koulè   1993
Read Aloud #14      –  Book #14

#15      Tout Sa m Ye   1993
Read Aloud #15      –  Book #15

#16      Timoun Ekstwòdinè   1990
Read Aloud #16      –  Book #16

#17      Jou Fèt   1990
Read Aloud #17      –  Book #17

#18      Ann Fè Kalandriye Tounen yon Jwèt    1990*
Read Aloud #18       –  Book #18

#19      N ap Tire Kont-Tim Tim, Bwa Chèch   –  1990  Devinèt
Read Aloud #19       –  Book #19

#20      Kanaval ak pòtre      1996
Read Aloud #20       –  Book #20

#21      Bwat Lamayòt Pyès (teyat)   1983
Read Aloud #21           –
—————               –    Book #21
            Sa a Se Yon Mèt Dàm
—————–              –    Book #21A
           Premye Liv Mwen   1990
           Van ak Solèy  elèv (Jeff M) te fè desen yo

#22      TABLO Lekti
Read Aloud #22     –  Book 22A
Fresko… Book #22B

#23      Ti Liv yo 
Read  Aloud #2       – Book 23
Kokonèt
…             –  Book #23A
            Manje Fraksyon –  Book #23B 

#24      Premye Vwayaj Mwen
Read Aloud #24      –  Book #24

#25        Gid Pou Paran
——————              –  Book #25 

#26      Livrè pou yon asanble patriyotik
——————             –  Book #26

#27    Labib Nan Lavi W (with Leon Romain)
——————              –  Book #27

#28     Batèm
——————              –  Book #28 

#29    Liv Pastoral : Yon seri Leson pou grandi konesans nou sou legliz e lafwa nou
Kesyon yo
pou leson 1 rive 9
1) Teyoloji yon sijè pou n aprann   Leson 1
2) Nouvo Wòl Layik yo   Leson 2
3) Estrikti ak Misyon Legliz La   Leson 3
4) Jezi, Mesaj Li, Misyon Li, ak Ministè Li   Leson 4
5) Pawòl Labib la  Leson 5
6) Lapriyè   Leson 6
7) Litiji   Leson 7
8) Moralite   Leson 8
9) Yon Sèl Legliz, Tout Kalite Moun   Leson 9

#30  Chaplè Mizerikòd Divin ekrichante

**NOTE: MIT-Ayiti has an updated Kreyòl Alphabet song to facilitate writing in the language.
Tanpri aprann son kreyòl yo pou ede nou eple mo n ap ekri nan lang lan.  Li enpòtan pou nou ekri lang la ak presizyon pou fasilite bon lekti e bon konpreyansyon.
Mèsi Michèl DeGraff ki otorize mwen mete lyen (URL) kote n ap jwenn chante original la.

***      ***      ***

Published work for other authors/liv pibliye pou lòt otè (yo gen dwa sou travay yo) :

1)  Jean Claude Martineau (Koralen) liv ak plak:  Flè Dizè   –  evaliyasyon liv la Kaptèn  Koukourouj ekri 4 avril 1981 apre yon vant siyati nan Canada.
2. Mercedes Guignard (Deita) – Majòdyòl 
3. Jean-Marie Denis (Jan Mapou) – Tatalolo ak Lanmò Josaphat li gen pou pibliye nan yon antoloji 2 ouvraj sa yo nan nouvo òtograf la. Jan Mapou viv an Florid. kontakte li pou itilizasyon pyès li yo.

Other works in Kreyòl

Chante Legliz published by the Haitian Fathers in Brooklyn, NY
(An nou chante Lwanj Bondye)
Patisyon Pou Chante Legliz – pou liv la.

These books were used in the classroom not for commercial use.  If you want to do business you need to get permission from authors:
chante_danse_kont : pou timoun
chante_timoun 
children_songs 

*Explanation for this page     –     Talk #